Košice Open 2017   

3. - 4.  jún  2017    

    

       

 

Miesto konania:   Spoločenský pavilón, Trieda SNP 61, Košice 
Organizátor: TC Meteor Košice