Štartovné 

 

 

ŠTARTOVNÉ
 WDSF INTERNATIONAL OPEN LA      35 EUR  
 WDSF INTERNATIONAL OPEN ST    35 EUR  
 WDSF IO LA + WDSF IO ST   60 EUR
 WDSF OPEN YOUTH   25 EUR
 WDSF OPEN SENIOR    30 EUR 
 WDSF OPEN SENIOR (ST + LA)       50 EUR 
 OPEN súťaže   10 EUR
 Dospelí A, B    10 EUR
 Bodovacie súťaže:  
                            Dospelí   10 EUR
                            Deti, Juniori     5 EUR

 

Platba na mieste súťaže