HOBBY 

 

10. jún 2018


PRIHLASOVANIE: lucia.zavadova@gmail.com

Termín prihlášok: 30.5.2018

Informácie: Lucia Klein, tel.č. 0915 319 192

_________________________________________

 

  PREZENTÁCIA PÁROV     13:30 - 14:30  
  PREZENTÁCIA DIEVČAT     15:30 - 16:00

 

PREDPOKLADANÝ ZAČIATOK SÚŤAŽÍ 15:00

PARKET B

 

 PÁRY

 1. Do 6 rokov, páry, v ktorých žiadny z partnerov nedosiahne v roku konania súťaže 7 rokov - W,Cha,Ji  - neprezliekať
 2. Do 7 rokov, páry, v ktorých žiadny z partnerov nedosiahne v roku konania súřaže 8 rokov - W,Cha,Ji  - neprezliekať 
 3. Do 9 rokov, páry, v ktorých žiadny z partnerov nedosiahne v roku konania súřaže 10 rokov -  W,Cha,Ji -  neprezliekať
 4. Do 11 rokov, páry, v ktorých žiadny z partnerov nedosiahne v roku konania súřaže 12 rokov -  W,Q,Cha,Ji - neprezliekať
 5. Do 13 rokov, páry, v ktorých žiadny z partnerov nedosiahne v roku konania súřaže 14 rokov -  W,V,Q,S,Cha,Ji - neprezliekať
 6. Hobby 14 a viac rokov - W,V,Q,S,Cha,Ji - neprezliekať
 

 DIEVČATÁ

 1. Hobby do 6 rokov, dievčatá, ktoré nedosiahnu v roku konania súťaže 7 rokov - W,Cha,Ji - neprezliekať 
 2. Hobby do 7 rokov, dievčatá, ktoré nedosiahnu v roku konania súťaže 8 rokov - W,Cha,Ji - neprezliekať
 3. Hobby do 9 rokov, dievčatá, ktoré nedosiahnu v roku konania súťaže 10 rokov - W,Cha,Ji -  neprezliekať
 4. Hobby do 11 rokov, dievčatá, ktoré nedosiahnu v roku konania súťaže 12 rokov - W,Q,Cha,Ji -  neprezliekať
 5. Hobby do 13 rokov, dievčatá, ktoré nedosiahnu v roku konania súťaže 14 rokov - W,V,Q,S,Cha,Ji -  neprezliekať