HOBBY 

 

7. jún 2020


PRIHLASOVANIE: lucia.zavadova@gmail.com

Termín prihlášok: 3.6.2020

Informácie: Lucia Klein, tel.č. 0915 319 192

_________________________________________

 

  PREZENTÁCIA PÁROV     12:00 - 13:00  
  PREZENTÁCIA DIEVČAT     14:00 - 15:00

 

PREDPOKLADANÝ ZAČIATOK SÚŤAŽÍ: 

PÁRY  13:30

DIEVČATÁ  15:30

 

 

 PÁRY - PARKET B

 1. Do 6 rokov, páry, v ktorých žiadny z partnerov nedosiahne v roku konania súťaže 7 rokov - W,Cha,Ji  - neprezliekať
 2. Do 7 rokov, páry, v ktorých žiadny z partnerov nedosiahne v roku konania súřaže 8 rokov - W,Cha,Ji  - neprezliekať 
 3. Do 9 rokov, páry, v ktorých žiadny z partnerov nedosiahne v roku konania súřaže 10 rokov -  W,Cha,Ji -  neprezliekať
 4. Do 11 rokov, páry, v ktorých žiadny z partnerov nedosiahne v roku konania súřaže 12 rokov -  W,Q,Cha,Ji - neprezliekať
 5. Do 13 rokov, páry, v ktorých žiadny z partnerov nedosiahne v roku konania súřaže 14 rokov -  W,V,Q,S,Cha,Ji - neprezliekať
 6. Hobby 14 a viac rokov - W,V,Q,S,Cha,Ji - neprezliekať
 

 DIEVČATÁ - PARKET B

 1. Hobby do 6 rokov, dievčatá, ktoré nedosiahnu v roku konania súťaže 7 rokov - W,Cha,Ji - neprezliekať 
 2. Hobby do 7 rokov, dievčatá, ktoré nedosiahnu v roku konania súťaže 8 rokov - W,Cha,Ji - neprezliekať
 3. Hobby do 9 rokov, dievčatá, ktoré nedosiahnu v roku konania súťaže 10 rokov - W,Cha,Ji -  neprezliekať
 4. Hobby do 11 rokov, dievčatá, ktoré nedosiahnu v roku konania súťaže 12 rokov - W,Q,Cha,Ji -  neprezliekať
 5. Hobby do 13 rokov, dievčatá, ktoré nedosiahnu v roku konania súťaže 14 rokov - W,V,Q,S,Cha,Ji -  neprezliekať
 6. Hobby 14  a viac rokov - W,V,Q,S,Cha,Ji -  neprezliekať