HOBBY 

 

 

 

4. JÚN 2023

Košice Open 2023 HOBBY

 

 

 

Miesto súťaže: Spoločenský pavilón, 

Trieda SNP 61, Košice, Slovakia  

 

Prihlasovanie: lucia.zavadova@gmail.com

Termín prihlášok: 25. MÁJ 2023

 

Informácie: Lucia Klein

+421 915 319 192

 

_________________________________________

 

ŠTARTOVNÉ
 
  PÁRY   ST+LA             10 EUR 
  DIEVČATÁ   ST+LA     5 EUR

_________________________________________

 

  PREZENTÁCIA PÁROV     12:00 - 13:00  
  PREZENTÁCIA DIEVČAT     14:00 - 15:00

 

PREDPOKLADANÝ ZAČIATOK SÚŤAŽÍ 

PÁRY         13:45

DIEVČATÁ  15:45

 

 

 

HOBBY PÁRY


 1. Do 6 rokov, páry, v ktorých žiadny z partnerov nedosiahne v roku konania súťaže 7 rokov - W,Cha,Ji  - neprezliekať
 2. Do 7 rokov, páry, v ktorých žiadny z partnerov nedosiahne v roku konania súřaže 8 rokov - W,Cha,Ji  - neprezliekať 
 3. Do 9 rokov, páry, v ktorých žiadny z partnerov nedosiahne v roku konania súřaže 10 rokov -  W,Cha,Ji -  neprezliekať
 4. Do 11 rokov, páry, v ktorých žiadny z partnerov nedosiahne v roku konania súřaže 12 rokov -  W,Q,Cha,Ji - neprezliekať
 5. Do 13 rokov, páry, v ktorých žiadny z partnerov nedosiahne v roku konania súřaže 14 rokov -  W,V,Q,S,Cha,Ji - neprezliekať
 6. Hobby 14 a viac rokov - W,V,Q,S,Cha,Ji - neprezliekať
 

 

HOBBY DIEVČATÁ


 1. Hobby do 6 rokov, dievčatá, ktoré nedosiahnu v roku konania súťaže 7 rokov - W,Cha,Ji - neprezliekať 
 2. Hobby do 7 rokov, dievčatá, ktoré nedosiahnu v roku konania súťaže 8 rokov - W,Cha,Ji - neprezliekať
 3. Hobby do 9 rokov, dievčatá, ktoré nedosiahnu v roku konania súťaže 10 rokov - W,Cha,Ji -  neprezliekať
 4. Hobby do 11 rokov, dievčatá, ktoré nedosiahnu v roku konania súťaže 12 rokov - W,Q,Cha,Ji -  neprezliekať
 5. Hobby do 13 rokov, dievčatá, ktoré nedosiahnu v roku konania súťaže 14 rokov - W,V,Q,S,Cha,Ji -  neprezliekať
 6. Hobby 14  a viac rokov - W,V,Q,S,Cha,Ji -  neprezliekať
   
   
  • Dievčatá aj páry majú možnosť štartovať aj o kategóriu vyššie
  • Organizátor neručí za veci ponechané v šatniach a v spoločných priestoroch
  • Chrániče na opätkoch sú povinné
  • Pri prezentácii je nutné predložiť preukaz poistenca, ak kópia nebola poslaná vopred spolu s prihláškou súťažiacich